CzechInvest v následujících sedmi letech podpoří více než 300 inovativních startupů v projektu Technologická inkubace

Date 30.3.2021

Projekt s rozpočtem 1 miliarda korun v sobě propojí zájmy státu, byznysu a akademické sféry

 

Praha, 30. březen 2021: 

Agentura CzechInvest v letošním roce spustí dlouho připravovaný projekt Technologická inkubace. Včera o tom na svém zasedání rozhodla vláda. Inspirací pro projekt byl pro CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu program kosmického inkubátoru ESA BIC, který v tuzemsku v letošním roce oslaví své páté narozeniny. V rámci Technologické inkubace CzechInvest podpoří více než 300 startupů ze sedmi klíčových technologických oblastí, každý bude moci získat podporu až pět milionů korun. Přestože projekt cílí především na podporu technologických startupů, nabídne široké portfolio aktivit a příležitostí také pro další klíčové hráče české byznysové scény.  

„Podpora inovačního potenciálu je jedním z klíčových nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. Dlouhodobě proto investujeme do vědy, výzkumu a inovací, za letošek to bude 38 mld. Kč. V souladu s Inovační strategií ČR chceme být nejen zemí vysoce odborných znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž místem pro nejvýznamnější světové vědecké kapacity,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Technologická inkubace je v tomto ohledu zásadní investicí do budoucnosti českého průmyslu a věřím, že se přihlásí firmy se zajímavými a kvalitními projekty.“

Projekt Technologické inkubace bude financován z programu The Country for the Future, a to v rámci implementace Inovační strategie ČR 2019–2030. Finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v roce 2019. Vláda tento týden pak schválila klíčovou část projektu – přímou finanční podporu inovativním startupům prostřednictvím inkubačního programu agentury CzechInvest. V plánu je podpořit v průběhu sedmi let trvání projektu více než 300 inovativních firem napříč ČR u jejich zrodu. CzechInvest přitom plánuje intenzivní spolupráci s regionálními inovačními a technologickými centry tak, aby došlo k zvýšení synergie nabízené podpory.

Uchazeči, kteří se svým podnikatelským záměrem a inovativní ideou projdou výběrem do Technologické inkubace, čeká podpora v hodnotě až pět milionů korun. Nejde však pouze o přímou finanční dotaci – pro začínající firmy je připraven komplexní balíček služeb zahrnující kontinuální práci s firmou po dobu až dvou let. Firmám se bude intenzivně věnovat tým expertů, který jim bude pomáhat v oblasti byznysu a právního servisu, marketingu, financí a především konkrétních technologií. Toto vše proběhne pod řízením a v koordinaci CzechInvestu.

„Jsem velmi rád, že jsme mohli podpořit vznik tohoto projektu, jehož cílem není pouhá finanční dotace. Nově vznikající podniky se potýkají s řadou překážek, ať už jde o samotný proces založení firmy, přípravu kvalitního obchodního plánu nebo o vysoce odborné poradenství, ke kterému mladé firmy často nemají přístup. V tomto směru je právě inkubace to, co jim pomůže vstup na trh urychlit ve spolupráci s mnoha experty. Plánované inovační huby směřují tematicky do strategických oblastí české ekonomiky od mobility, přes umělou inteligenci, až ke strategické bezpečnosti,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

 

Technologická inkubace se zaměří na sedm klíčových technologických oblastí, které jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. CzechInvest vnímá, že vysoká přidaná hodnota už neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími. Jedná se o:

  • mobilitu budoucnosti 
  • umělou inteligenci a IT 
  • kreativní průmysly
  • udržitelnost a ekoinovace 
  • kosmické technologie 
  • jadernou a částicovou fyziku
  • chytrá řešení proti krizím

Inspirací při přípravě celého projektu byl před 5 lety spuštěný program ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre), jehož operátorem je právě CzechInvest. Podnikatelský inkubátoru ESA BIC se zaměřujeme na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy (například kola Festka, BigTerra, Spacemanic, Dronetag a další)

Inovativní podstatou projektu je prostor, ve kterém se setká státní, akademický a soukromý sektor. Z této synergie pak vznikne maximální přidaná hodnota pro samotné startupy. Příkladem takového propojení je první ze sedmi hubů, Mobility Innovation Hub (MIH). Tato vlajková loď Technologické inkubace zaměřená na inovace v oblasti tzv. mobility budoucnosti vznikla z impulsu Sdružení automobilového průmyslu a na její přípravě se intenzivně podílela řada významných soukromých firem a odborníků z českého průmyslu. 

„CzechInvest díky Technologické inkubaci spojí inovativním způsobem v triangulaci sílu státu, odbornost a znalost akademické sféry a sílu české byznysové základny, ať už jde o velké společnosti nebo startupy, je to dokonalá synergie. V rámci dlouhodobosti projektu máme možnost podpořit rozvoj více jak 300 firem, startupů a především inovativních nápadů, které pomohou svým úspěchem reprezentovat Českou republiku,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl a dodává: „Technologická inkubace je projekt pro budoucnost a je správné, že v něm stát hraje prostřednictvím CzechInvestu aktivační roli v oblasti inovací, rozvoje a podpory české excelence. Silnou pozitivní odezvu už nese projekt Mobility Innovaton Hub, který je prvním hubem ze sedmi, které v rámci Technologické inkubace spustíme. Ten vychází z naší zkušenosti s ESA BIC. Chceme tímto krokem inspirovat i zbytek Evropy tak, jak to v digitalizaci dělá například Estonsko.“

Zapojení partnerů ze soukromé i akademické sféry umožní inkubovaným firmám využívat vyspělou technologickou infrastrukturu či konzultovat svá řešení se zkušenými odborníky – ať už v oblasti konkrétních technologií, nebo v otázce komerčního využití jejich řešení. Zároveň bude vznikat prostor pro soukromý sektor – na základě poptávky firem mohou být podpořeny konkrétní produkty, které na trhu chybí. Projekt totiž počítá s posílením vazby mezi vědou a výzkumem a implementací vzniklých řešení do (nejen) partnerských firem. 

Mezisektorový charakter Technologické inkubace slibuje také snazší komunikaci potřeb soukromého sektoru směrem k veřejné správě v oblasti efektivity státní podpory či legislativních změn v souvislosti se zaváděním inovací na trh.

Autor: CzechInvest

Photo: Fabio, Unsplash.com

O CzechInvestu

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992. Více informací najdete na www.czechinvest.org nebo Twitteru, Facebooku či LinkedInu CzechInvestu.

 

Stay up to date

with the latest news from Aerospace!

Your email address will only ever be used for Newsletters campaings with the legal agreement of your Privacy Policy. You can change your email preferences or unsubscribe in every email if you no longer wish to receive emails from us.


TOP Interviews

Awakening the Challenger: The Unstoppable Rise of Arex Defense, Guided by The Vision of its Charismatic Leader, Tim Castagne

Awakening the Challenger: The Unstoppable Rise of Arex Defense, Guided by The Vision of its Charismatic Leader, Tim Castagne

Date 23.8.2023

fl_en|fl_cs

In the tranquil heart of Slovenia, amid enchanting landscapes and vibrant culture, emerges a promising contender in the world of defense technology. Nestled in this serene corner of Europe, Arex Defense, a company once shrouded in obscurity, is now positioned to disrupt the global defense sector with its unparalleled expertise and revolutionary products. Guiding this […]

Top Aces: Revolutionizing Air Combat Training with Elite Expertise and Next-Generation Technology

Top Aces: Revolutionizing Air Combat Training with Elite Expertise and Next-Generation Technology

Date 26.7.2023

fl_en|fl_cs

In the vast and often turbulent skies of global geopolitics, every maneuver carries an importance akin to a well-coordinated flight formation. Each decision, like a finely tuned adjustment of pitch or roll, contributes to the overall trajectory of a situation. Modern challenges, such as the escalating Ukrainian crisis, are like powerful jet streams that shape […]

A REMARKABLE JOURNEY OF RESILIENCE: A TALE OF TRIUMPH OVER TURBULENCE

A REMARKABLE JOURNEY OF RESILIENCE: A TALE OF TRIUMPH OVER TURBULENCE

Date 30.8.2023

fl_en|fl_cs

In the heart of Tussenhausen-Mattsies, a phoenix named GROB AIRCRAFT emerged in 1971. Its golden jubilee in 2021 marked not just the passage of 50 years, but a remarkable journey of innovation that continues to soar as it reaches its 52nd year in 2023. This avant-garde aircraft manufacturer, nestled amidst cutting-edge production facilities and boasting […]

Shaping Aeronautical Excellence: Blending Passion, Innovation, and Expertise at Neo Energy Aviation Academy

Shaping Aeronautical Excellence: Blending Passion, Innovation, and Expertise at Neo Energy Aviation Academy

Date 2.8.2023

fl_en|fl_cs

Situated at the intersection of fervor, strategic investment, and disruptive innovation, the Neo Energy Aviation Academy (NEA) exemplifies the future trajectory of aviation training. Central figures of the academy, Gunnar Hasse and Tom Reinert, have illuminated the genesis, goals, and transformational methodologies employed at NEA. As NEA’s Managing Director and Accountable Manager, Gunnar Hasse, and […]

Show more

Stay up to date

with the latest news from Aerospace!

Your email address will only ever be used for Newsletters campaings with the legal agreement of your Privacy Policy. You can change your email preferences or unsubscribe in every email if you no longer wish to receive emails from us.

More news

Neo Energy Aviation Academy: Elevating the Standards of Test Flight Training

Neo Energy Aviation Academy: Elevating the Standards of Test Flight Training

Date 11.9.2023

fl_en|fl_cs

In the ever-evolving world of aviation, staying ahead requires not only innovative technology but also superior training that prepares pilots and engineers for the challenges ahead. Neo Energy Aviation Academy, a name familiar to our readers through our previous two editions of Aerospace Central Europe (ACE), continues to redefine the standards of specialized flight training. […]

Unmanned and Unstoppable: The Emergence of UAVs in Modern Aviation

Unmanned and Unstoppable: The Emergence of UAVs in Modern Aviation

Date 19.9.2023

fl_en|fl_cs

In the past 15 years, the aviation industry has seen an unprecedented evolution. Marking significant milestones from the birth of powered flight to the advent of jet propulsion, and now embracing the electrifying era of electric-powered aircraft, the sector continues to redefine innovation. The spotlight, however, is now shining brightly on Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Once […]

Rising from Pandemic Challenges: ELDIS Pardubice’s Explosive Growth & Global Radar Revolution

Rising from Pandemic Challenges: ELDIS Pardubice’s Explosive Growth & Global Radar Revolution

Date 19.9.2023

fl_en|fl_cs

ELDIS Pardubice is growing, tackling new projects, and hiring employees. A side effect of the COVID-19 pandemic was the temporary suppression of air traffic, leading to a drop in revenue for air traffic control in many countries. As a result, these organizations had to cancel or postpone recruitment and dampen air transportation development. Among those […]

Top Aces to spotlight at DSEI 2023: meet the representatives

Top Aces to spotlight at DSEI 2023: meet the representatives

Date 11.9.2023

fl_en|fl_cs

Today’s kickoff of the DSEI conference in London is showcasing the crème de la crème of the defence and security industry, and among those in the limelight is Top Aces, a company that is redefining air combat training standards on a global scale. Having recently been featured in our publication, Aerospace Central Europe (ACE), the […]

Pilot training and aerial mastery: FUTURE AIR FORCE CONFERENCE 2023

Pilot training and aerial mastery: FUTURE AIR FORCE CONFERENCE 2023

Date 1.9.2023

fl_en|fl_cs

In the rapidly evolving realm of aviation, a pioneering event is on the horizon. Aerospace Central Europe (ACE) Magazine, as a prominent European voice on pilot training, is privileged to collaborate with the Future Air Force Conference 2023. Set against the backdrop of Prague’s opulence at Hotel Lindner, this symposium promises to be an epicentre […]

Unveiling the potential of Aero’s L‑39NG in modern defense aviation

Unveiling the potential of Aero’s L‑39NG in modern defense aviation

Date 8.8.2023

fl_en|fl_cs

In the realm of aviation, various aircraft fill the skies, each with its unique purpose and capability. Among these, Aero’s L‑39NG, emerging from the heritage of the iconic L-39 series, holds a special place, standing as a testament to over a hundred years of aviation tradition in the heart of Europe. The L‑39NG represents Aero’s […]

Show more
Subscribe to our magazineRegister now